Kule Grup
Ýletiþim
*Adýnýz Soyadýnýz:
*E-mail Adresiniz:
*Telefon Numaranýz:
*Konu:
Açýklama:


Bizimle iletiþime geçmek için yandaki formu veya aþaðýdaki email adresini kullanabilirsiniz.


Copyright 2009-2024 © Kule Grup. Tüm Hakký Saklýdýr. Ana Sayfa | Ýnsan Kaynaklarý | English
För att undersöka egenskaperna hos vuxna medfödd kranskärls fistel.viagra pris Metoder: kliniska data från 18 patienter med kranskärls fistel analyserades i efterhand. Resultat: 4173 fall av kranskärlsröntgen för att upptäcka kranskärl lungartären fistel i 18 fall, träffsäkerhet på 0%, 15 fall där enda fistel, dubbel fistel i 3 fall var mindre flödet; viagra sverige 11 fall (61,1%) patienter med en eller flera gren kranskärls tillsammans med mer än 50% stenos; klinisk uppföljning hos patienter utan pulmonell hypertension och hjärtsvikt och andra komplikationer inträffade.köpa cialis Slutsats: högt flöde av kranskärl lungartären fistel hos vuxna är mycket sällsynt, och de flesta av flödet av små kranskärl lungartären fistel brukar hittades av en slump i den selektiva kranskärlsröntgen. att extrahera de flyktiga komponenterna i blomknoppar av pittosporum. Metoder: fastfas mikroextraktion och vattenånga destillation användes för att bestämma den kemiska sammansättningen av 67 arter och 41 levitra online arter respektive, och de relativa procentinnehållet bestämdes genom användning av metoden enligt GC-MS. Resultat: jämfört med ångdestillation metoden, erhållen genom metoden i fast fas mikro extraktion undekan, nonan, alfa olja av cubeb alken innehåll ökas; och extrahera ångdestillation destillation inte av vissa komponenter, såsom: a peppar en, alfa - farnesin, beta myrcen, häst piska gräs ene. Slutsats: tiden för extraktion av viagra billigt eterisk olja signifikant förkortas genom användning av fast fas mikroextraktion och vattenånga destillation.